Velkommen

Pilekrogen er et socialpsykia- trisk botilbud efter Lov om Social Service § 108.
Vi er et højt specialiseret botilbud for 16 svært stillede psykisk syge borgere, der på baggrund af psykosociale problemstillinger ikke kan bo i egen bolig.
Vi støtter beboeren i at få så selvstændig en livsførelse som mulig. 
 

Recovery

På dansk er det mest dækkende udtryk for recovery "at komme sig". Læs om vores rehabiliterende arbejde i vores socialfaglige katalog

Individuel og social støtte

Pilekrogen er et botilbud efter Lov om socialservice § 108. I vores ydelsesbeskrivelse kan du læse om den hjælp og støtte, vi tilbyder.

Sammen bliver vi klogere

Vi er en udviklingsorienteret organisation, og vi arbejder fortløbende med kvalitativ- og innovativ udvikling.

Sådan bor vi

Fællesstue

I Pilekrogen har vi 16 lejligheder, fælles opholdsstue, køkken- og spisestue foruden en dejlig have.

Rehabilitering

Skilt på dør

I Pilekrogen arbejder vi med psykosocial rehabilitering og prøver mange forskellige metoder af.

Uddannelsessted

Studerende

Pilekrogen er med til at uddanne mange social- og sundhedsassistenter samt studerende fra pædagogseminaret.