Beboerindflydelse

I Pilekrogen har alle beboere fuld indflydelse på deres egen hverdag. Medarbejdernes lydhørhed er den væsentligste form for brugerindflydelse i situationer, hvor beboerne ikke selv er i stand til at formulere egne løsninger på deres problemer. I sådanne situationer er der brug for tæt støtte og vejledning.

Brugerindflydelsen har den vigtige funktion at understøtte brugerens identitet som et menneske der selv træffer sine valg. 

Brugerbestyrelsesmøde hvert kvartal. Brugerbestyrelsens formand og forstanderen indkalder til møde i brugerbestyrelsen 1 gang i kvartalet. På mødet orienteres bl.a. om nye udviklingstiltag, ændringer m.v. Beboerne kan på mødet tage emner op, som de ønsker at drøfte. Med hinanden og med ledelsen/medarbejderne. Der bliver taget referat af mødet. Så kan alle læse, hvad der er blevet talt om på mødet.
 
På brugerbestyrelsesmøderne kommer ledelsen bl.a. med nyt om den økonomi, der har betydning for hverdagen som for eksempel kost og aktiviteter.
 
Personalet vil i størst muligt omfang søge at tilgodese de ønsker og behov, som beboerne har. Der fokuseres på den enkeltes ressourcer og interesser.