Om os

Pilekrogen tilbyder en selvstændig bolig, hvor beboeren kan indrette sig efter eget ønske j. fr. Serviceloven § 108. Botilbuddet er af en sådan struktur, at det tilpasses den enkeltes behov med tilbud om støtte i den udstrækning, det er nødvendigt.

Botilbuddet støtter beboeren i at få så selvstændig en livsførelse som mulig. Tilbuddet skal samtidig skabe sikkerhed og beskyttelse for omverdenen.

Der tilbydes fuld forplejning bestående af en sund og varieret kost, hvor den enkelte beboer indgår i planlægning og tilberedning af kosten i den udstrækning, han eller hun er i stand til det.
 
Formålet er at give støtte til et stå sted i tilværelsen, således at den enkelte bliver i stand til at fastholde sin bolig. Via psykosocial rehabilitering at, støtte den enkeltes mulighed for at bevare, forbedre og udvikle sine psykiske, fysiske og sociale funktioner.
 
En vigtig del af denne støtte består i støtten til at fastholde og udvikle identitet, selvværd og livsglæde. Samt støtte til at kunne fungere socialt, kunne kommunikere og opleve fuld kontrol over eget liv. At give støtte til at opbygge og vedligeholde virksomme relationer.
 
At give støtte til og fastholdelse af, at der er håb og mening for den enkelte, således at der er mulighed for at sætte egne mål og at afprøve ens styrker via personlig handling. Samt mulighed for opnåelse af ny og værdifuld selvoplevelse, mening og mål.