Personale

Pilekrogens medarbejdere er organiseret i teams.

Baghaven med rose i knob ved husgavl

I Pilekrogen er der ansat socialpædagoger og social- og sundhedsassistenter i bostøtte teamene.

I vores nat team har vi ansat omsorgs medhjælpere og i kulturhuset socialpædagog.

Ledelsen består af forstander og to daglige ledere. Vi har en administrativ medarbejder og en ejendoms funktionær.

Vi har en vikargruppe som består af studerende og medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund.

Vi har endvidere tilknyttet en psykiatrisk sygeplejerske og en supervisor.