Pædagogstuderende

Pilekrogen modtager løbende studerende i lønnet praktik fra Professionshøjskolen København/Gentofte.
Den studerende bliver indkaldt til et formøde til gensidig orientering mellem den studerende, vejleder og ledelse.
Her drøftes praktikvejleders erfaringer, den studerendes erfaringer og gensidige forventninger. Der udleveres relevant materiale og der er rundvisning i huset.

Som studerende skal man være i praktik i dag- og aftentimer, samt hver anden weekend. Man bliver tilknyttet et bostøtte team og følger sin praktikvejleders arbejdsplan efter gældende normer for arbejdstider.
Arbejdsplan bliver tilsendt den studerende 4 uger før praktikstart.

Den studerende skal udvise interesse og deltage aktivt i det daglige arbejde for og med beboerne. Man skal deltage i de planlagte møder i Pilekrogen. Ligeledes skal man deltage i undervisning. Som studerende skal man være forberedt på at komme ud for grænseoverskridende oplevelser. Man er ansvarlig for at få talt med sin vejleder om disse oplevelser.

Med udgangspunkt i den studerendes begrænsede viden og erfaring arbejder den studerende på linje med de uddannede medarbejdere. Praktikken består således primært i praktisk og pædagogisk arbejde med beboerne. Vi forventer, at den studerende er aktivt søgende i praktikperioden samt at hun / han selv opsøger viden og er spørgende i vejledningen.