Psykosocial rehabilitering

I Pilekrogen arbejder vi med psykosocial rehabilitering. På den baggrund ydes der støtte  ud fra en overbevisning om, at alle kan komme sig, og at det enkelte menneske bestemmer, hvad der er vigtigt i livet. 

For at komme sig er det vigtigt:


• at man kan håbe
• at man kan se mening med livet
• at man har netværk
• at de materielle betingelser er til stede

Pilekrogen er et mulighedernes hus, hvor vi tilstræber deltagelse og handlemuligheder for alle. Hvor vi møder hinanden som ligeværdige uden forbehold i et værdsættende miljø.

Forudsætningen for et værdifuldt miljø er tilstedeværelsen af:


- anerkendende, empatisk og respektfuld kommunikation
- læring og eftertænksomhed
- relation og refleksion

Relationsarbejde:


Relationsarbejdet er det betydningsfulde møde mellem mennesker.
Relationsarbejdet er fundamentet for at føle sig værdsat, for at kunne arbejde med sig selv i en helingsproces, etablere nye relationer og kunne indgå i andre sammenhænge.

Metode:


Forankret i kontaktperson funktionen indgår beboer og medarbejder i et ligeværdigt partnerskab med beboerens levede liv i fokus. Opgaven er at fastholde en relation, hvor beboeren oplever tryghed, tillid og respektfuld tro på egen ret til at bestemme over eget liv.

Metodens redskaber:


Relationsarbejdet beror på professionelt samvær, omsorg, samtale og handlen præget af faglighed, autenticitet, overblik, medmenneskelighed og nærvær med respekt for den enkeltes integritet.

Metodens systematik:


Relationsarbejdet baseres på et struktureret samarbejde med udgangspunkt i beboerens handleplan, den faglige plan og støtteskemaet. Dette er rammerne for relationen/partnerskabet og kontaktpersonens funktion og opgave.

Mål og delmål fastsættes i de faglige planer.