Til sagsbehandlere

Visitation til Pilekrogen foregår gennem Gentofte Kommune. Ønsker I et tilbud på Pilekrogen, skal I henvende jer til Social og Handicap Myndighed i Gentofte Kommune, socialoghandicap@gentofte.dk. 

Baghave og hus med ribs