Gå til hoved indhold

Botilbuddet

Læs mere om vores botilbud, aktivitetstilbud m.m.

Sådan bor vi

Pilekrogen er et tilbud om en bolig. De beboere, der har sagt ja til en bolig her, betaler husleje til lejlighed og fællesarealer. De betaler også til en række ydelser som f.eks. kost, kørsel m.m.

Udover Pilekrogens fælles arealer, har hver levegruppe fælles opholdsstue, køkken- og spisestue. Hver beboer har sin egen lejlighed, som består af stue, soveværelse, badeværelse og tekøkken.

Pilekrogen tilbyder en selvstændig bolig, hvor beboeren kan indrette sig efter eget ønske j. fr. Serviceloven §108.

Botilbuddet er af en sådan struktur, at det skal tilpasses den enkeltes behov med tilbud om støtte i den udstrækning, det er nødvendigt.

Botilbuddet støtter beboeren i at få så selvstændig en livsførelse som mulig. Tilbuddet skal samtidig skabe sikkerhed og beskyttelse for omverdenen.

Der tilbydes fuld forplejning bestående af en sund og varieret kost, hvor den enkelte beboer indgår i planlægning og tilberedning af kosten i den udstrækning, han eller hun er i stand til det.

Beboerindflydelse

I Pilekrogen har alle beboere fuld indflydelse på deres egen hverdag. Medarbejdernes lydhørhed er den væsentligste form for brugerindflydelse i situationer, hvor beboerne ikke selv er i stand til at formulere egne løsninger på deres problemer. I sådanne situationer er der brug for tæt støtte og vejledning.

Brugerindflydelsen har den vigtige funktion at understøtte brugerens identitet som et menneske der selv træffer sine valg.

Brugerbestyrelsesmøde hvert kvartal. Brugerbestyrelsens formand og forstanderen indkalder til møde i brugerbestyrelsen 1 gang i kvartalet. På mødet orienteres bl.a. om nye udviklingstiltag, ændringer m.v. Beboerne kan på mødet tage emner op, som de ønsker at drøfte. Med hinanden og med ledelsen/medarbejderne. Der bliver taget referat af mødet. Så kan alle læse, hvad der er blevet talt om på mødet.

På brugerbestyrelsesmøderne kommer ledelsen bl.a. med nyt om den økonomi, der har betydning for hverdagen som for eksempel kost og aktiviteter.

Personalet vil i størst muligt omfang søge at tilgodese de ønsker og behov, som beboerne har. Der fokuseres på den enkeltes ressourcer og interesser.

Aktiviteter i Kulturhuset

Vi har valgt, at aktivitets- og beskæftigelsestilbuddet skal være et Kulturhus, der i sit formål skal være brobygger til det omkringliggende samfund.
Her kan man prøve sig af i forhold til forskellige aktiviteter og sociale sammenhænge

Vi organiserer arbejdet i Kulturhuset ud fra samme reference som Pilekrogen i øvrigt dvs. som et selvstændigt team. Som udgangspunkt er der tilknyttet 2 fultids medarbejdere.

Kulturhuset ligger i egen bygning på samme matrikel som bodelen, få meter fra hovedindgangen. Huset har et areal på 66 m2 indeholdende køkken- al rum, værksted, bad og toilet.

Kulturhuset kan rumme 8-10 brugere ad gangen og det daglige fremmøde ligger på dette niveau. Det bruges også til diverse aktiviteter på aftener og weekends, hvor brugere og medarbejdere fra botilbuddet i fællesskab står for ansvaret.

I forhold til undervisning i forskellig form er der som udgangspunkt ikke nogen forhindringer, og vi går gerne ind i forskellige samarbejdsrelationer. Det baseres på brugernes ønsker og behov.

Læs mere om vores tilbud