Gå til hoved indhold
Blomstermark

Fagligt foran

På Pilekrogen er vi forpligtede til at være "Fagligt Foran" - ikke kun som et slogan, men som en levende praksis.

Fagligt Foran

Vores tilgang

På Pilekrogen forpligter vi os til at være "Fagligt Foran". Dette indebærer at vi sikrer at vi konstant er opdaterede og opsøgende overfor faglige tilgange i socialpsykiatrien. Vores engagement i at tilbyde den bedste støtte og omsorg til beboerne er rodfæstet i en dyb forståelse af og respekt for de nyeste metoder og teorier, der informerer vores praksis. Vi er stolte af at være samtidsorienterede og at anvende evidensbaserede tilgange, der sikrer, at vi møder vores beboere med den mest effektive og empatiske støtte muligt.

TBT Metoden: En Banebrydende Tilgang

Vores brug af TBT-metoden (Traumebevidst Tilgang) er central i vores daglige arbejde. Denne tilgang anerkender vigtigheden af at forstå og adressere traumer, som en integreret del af omsorgen for mennesker med psykiske udfordringer. Ved at anvende TBT, sikrer vi, at vores praksis er sensitiv over for de traumer, vores beboere måtte have oplevet, hvilket understøtter en helingsproces baseret på tryghed og tillid.

Recovery Tankegangen: Vejen Frem

Recovery-tankegangen er fundamentet for vores vision om at støtte beboere i deres personlige recovery-proces. Vi tror på, at alle har potentiale for vækst og forandring, og vores opgave er at facilitere denne proces ved at styrke den enkeltes ressourcer, håb og selvbestemmelse. Vores kontaktpersoner er uddannet i at tilrettelægge støtten, så den afspejler og fremmer beboernes individuelle recovery-mål.

LA2 Metoden: Fokus på Relationer

Alle vores kontaktpersoner er desuden uddannede i LA2-metoden, en relationsbaseret tilgang, der fokuserer på at skabe stærke og understøttende relationer mellem medarbejder og beboer. Ved at anvende LA2 sikrer vi, at hver interaktion bygger på respekt, empati og en dyb forståelse af den enkeltes behov og ønsker.

Sikkerhed og Pædagogik: En Balanceakt

Sikkerhed er af yderste vigtighed hos Pilekrogen, men vi erkender også, at en overdreven fokus på sikkerhed ikke må kompromittere vores pædagogiske tilgang. Derfor arbejder vi aktivt med at udvikle et fælles sprog for, hvad sikkerhed betyder i vores kontekst, og hvordan vi kan integrere sikkerhedstiltag, der respekterer og fremmer vores pædagogiske målsætninger. Vores mål er at skabe et miljø, hvor sikkerhed og pædagogik går hånd i hånd, og hvor beboerne føler sig trygge uden at gå på kompromis med deres individuelle udvikling og autonomi.

Læs mere om vores tilbud