Gå til hoved indhold

Vores målgruppe

Vores målgruppe er borgere fra 18 år der alle har en svært psykisk sygdom.

Beskrivelse af vores målgruppe

Pilekrogen er et højt specialiseret botilbud for 16 svært stillede psykisk syge borgere over 18 år, der typisk har en skizofrenidiagnose, misbrug og dom til behandling.

Borgerne kan på baggrund af komplekse psykosociale problemstillinger ikke bo i egen bolig eller rummes i andre boformer.

Borgerne karakteriseres ved at have en lav mestringsevne, og de er alle tilknyttet det psykiatriske behandlingssystem.