Gå til hoved indhold

Ydelsesbeskrivelse

Ydelsesbeskrivelsen beskriver den hjælp og støtte, der gives til borgerne i Pilekrogen.

Hvad er en ydelsesbeskrivelse

Vores ydelsesbeskrivelse giver dig en detaljeret oversigt over den hjælp og støtte, vi tilbyder borgerne i Pilekrogen.

Du kan læse om de ydelser, der gives i Pilekrogen. Beskrivelsen inkluderer information om målgruppen, formålet, den faglige referenceramme, hvad ydelsen indeholder samt omfang, og om der er egenbetaling involveret.

Ydelsesbeskrivelserne er politisk godkendt og fastsætter serviceniveauet på Boligerne ved Gammelmosen ved at specificere sammenhængen mellem en borgers funktionsniveau og de ydelser, borgerne tilbydes i tilknytning til tilbuddet.

Find vores ydelsesbeskrivelse her